Technische vragen: slovakheating@gmail.com
Showroom: 0515 33 80 92

 

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels (houtvergassers) en pelletketels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?
De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Dit jaar kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. In 2019 kunt u subsidie aanvragen van 2 januari 2019 09:00 tot en met 31 december 2019 17:00 uur.

Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. 


Particuliere subsidie aanvragen
Om in aanmerking te komen voor subsidie particulier, kunt u eerst de gewenste biomassa ketel (houtvergasser / pelletketel) aanschaffen welke op de lijst van apparaten staat vermeld. Een ketel die niet in aanmerking komt wordt ook geen subsidie aan toegekend.

Na aanschaf van de ketel kunt u via de website van de RVO de aanvraag voor subsidie indienen. U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail. Als de RVO uw aanvraag goedkeurd, krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u de betaling van de RVO op uw bankrekening.

De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. U kunt geen voorschot krijgen. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RVO.nl

Voorwaarden: 

  • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
  • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
  • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom.
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
  • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. Zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening?.
  • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
  • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
  • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn. 

Zakelijk subsidie aanvragen
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor zakelijke gebruikers, dient u eerst een aanvraag via de RVO te doen. Na deze aanvraag zal de RVO een beslissing maken of zij akkoord gaan met het voorstel en over gaan tot subsidietoekenning. U mag pas tot aankoop overgaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd: vanaf het moment dat u op de verzendknop (op website RVO) heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw aanvraag kunt u de verplichting aangaan. Wilt u al tot aankoop overgaan na ontvangst van uw aanvraag, maar voordat wij (RVO) een besluit over uw aanvraag hebben genomen? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat de RVO uw aanvraag afwijst, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.

Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie, uiterlijk 12 maanden na de verlening (dus niet na aanvraag). Daarna betaalt de RVO de subsidie aan u uit.

Voor meer informatie over de zakelijke subsidieaanvraag bezoek de pagina van de RVO.

MODEL

SUBSIDIE BEDRAG (per 21-03-19)

RVO MELD CODE

Attack SLX 25 Profi € 1250,00 KA05084
Attack SLX 35 profi € 1250,00 KA05085
Attack SLX 55 profi € 2265,00 KA05087 
Attack DPX 80 profi € 4050,00 KA08370 
Attack pellet 30 plus € 1250,00 KA05610 
Atmos D80P     € 4050,00 KA02079
Naar boven